Nebahat Kutmangil ve kızına özel evrakta sahtecilik davası açıldı.

Öne çıkarılmış

Günaydın gazetesinin eski sahibi Bekir Kutmangil’in eşi Nebahat Kutmangil ve kızına dava açıldı.. Günaydın gazetesinin eski sahibi, Kömür Kralı olarak tanınan Bekir Kutmangil‘in eşi Nebahat Kutmangil ve kızı Farah Kutmangil Bueno hakkında “özel evrakta sahtecilik” suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis … Okumaya devam et

Nebahat Kutmangil ve çocuklarına mahkemeden şok karar çıktı

Öne çıkarılmış

Kömür Kralı olarak tanınan ve 1996 senesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Bekir Kutmangil’in eşi Nebahat Kutmangil ve çocukları Farah Kutmangil Bueno,ile Ali Esat Kutmangil , Kutmangil ailesine ait şirketlere ve şirketin yöneticilerine karşı  açtıkları azil ve tazminat istemli dava … Okumaya devam et

Ortaklığından ayrıldığım şirketten alacaklarımı nasıl tahsil ederim?

Ticari şirketten ayrılan ortağın şirketten alacağı bulunması durumunda alacağının türüne göre bir takım hakları mevcuttur. Alacağının tahsiline yönelik olarak asliye ticaret mahkemesi nezhinde dava açma veya icra takibi yapma hakkına sahiptir.Bu şirketler arasında önem ve farklılık arz eden kollektif şirketlerde … Okumaya devam et

Ortağımı şirketten çıkarmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Ortağın şirketten çıkarılması hususunda Türk Ticaret Kanun’umuz da limited şirketlerle ilgii özel bir düzenleme mevcuttur.Buna göre limited şirkette, şirket sözlemesinde bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabilme sebepleri ön görülebilir. Çıkarma kararına karşın ortak kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden … Okumaya devam et

Şirket denetimi nedir?

Şirket denetimi bir şirketin ekonomik faaliyetlerini ve işlemlerine ilişkin bilgilerin önceden belirtilen ölçütlere uygunluk derecesini belirlemek amacıyla bir rapor verme işlemidir. Bu iş bağımsız bir uzman tarafından yapılır ve tarafsız şekilde kanıt toplayarak görüş bildirme sürecidir.Türk Ticaret Kanunu’nun 347.maddesi gereği … Okumaya devam et

Şirket denetimi yılın hangi döneminde yapılır?

Bağımsız denetimi 3 konu başlığı altında toplamak gerkir.  Yıllık finansal taplo denetimi Ara dönem finansal taplo denetimi Özel denetim Bütün bu denetimler denetim sözleşmesinin imzalanmasını takiben yürütülür ancak ağırlıklı denetim çalışmaları şirket yönetimi tarafından finansal taploların hazırlanıp denetçiye sunulması takiben … Okumaya devam et

Marka ve şirket arasındaki fark nedir?

Marka için önemli olan potansiyel müşterisinin gönlüne hitap etmek ona kendisini sevdirmek ve beğenisini kazanmaktır. Marka müşteri ilişkisini çok iyi ayarlamak gerekir ilk olarak gerçekçi olması gerekir daha sonra süreklilik olması gerekir. Şirketlerde ise bu tarz uzun vadeli misyon olmadığı … Okumaya devam et

İflas nedir?

Borcu ödeyemeyen veya ödemeyi erteleyen borçlu hakkında takip sonucunda mahkeme kararı ile tespit ve ilan edilen durumun hukukumuzda ki karşılığı iflastır. Ticaret mahkemesi tarafından iflasına karar verilen borçlunun haczedilebilinen bütün mal varlığının icra yoluyla paraya çevrilerek bilinen bütün alacaklıların tatmin … Okumaya devam et

Borçlu şirket iflastan önce alacaklılarıyla nasıl anlaşabilir?

     Borçlu, icra takibi aşamasında veya mahkeme aşamasında borcunu ödeyerek iflas kararını önleyebilir. Bunun yanı sıra hukukumuzda yine sözleşme serbestisi anlamı içersinde tarafların karşılıklı görüşerek ve anlaşarak bir anlaşma zemini oluşturmaları tabi ki mümkündür.Bu durumda borçlu belki borcunun bir … Okumaya devam et

İş Davası | İş Davaları | Şirket İş Davaları

    İŞ DAVALARI En çok açılan iş davaları, işçi alacakları ile ilgili iş davaları ve hizmet tespiti ile ilgili iş davalarıdır. İşçi alacakları davalarında kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücretleri, fazla mesai ücretleri, ödenmemiş ücretler vb. istenir. Ücretlerin asgari … Okumaya devam et

Kıdem Tazminatı Tavan Ücretleri

DÖNEMLER İTİBARİYLE KIDEM TAZMİNATI TAVANI UYGULAMA DÖNEMİ TUTARI 01.01.2011 – 30.06.2011 Arası 2.623,23 TL 01.07.2010 – 31.12.2010 Arası 2.517,01 TL 01.01.2010 – 30.06.2010 Arası 2.427,03 TL 01.07.2009 – 31.12.2009 Arası 2.365,16 TL 01.01.2009 – 30.06.2009 Arası 2.260,05 TL 01.07.2008 – … Okumaya devam et

Ortak olduğum şirketin borçları çıktı, ödemek zorunda mıyım?

Borçlar kanununda mal varlığının veya işletmenin devralmasında özel bir düzenlememiz yer almaktadır. Buna göre bir mal varlığını veya işletmeyi aktif ve pasifleri ile devralan bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için ticari sicil gazetesinde diğerleri için türkiye genelinde dağıtımı yapılan … Okumaya devam et